Yhdessä tekemisen voima: Potilaiden osallisuuden vahvistuminen -webinaari 7.5.

Maksuttomassa webinaarissa jaetaan kokemuksia ja oppia potilaiden osallisuudesta ja kokemustiedon hyödyntämisestä terveydenhuollon toiminnassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa. Webinaarin järjestävät Asiakas- ja potilasturvallisuuskeskus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, SOSTE, STM/ palveluvalikoimaneuvosto ja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim/ Käypä hoito -toimitus. Tervetuloa mukaan!

Katso ohjelma ja ilmoittaudu